1. özboluşlylygy barlaýjy sahypaňyzyň nirededigini bilmek.


      1. Semaltyň açar söz ýerine ýetiriş guraly açar sözüňizi optimizasiýa bilen başlamak.mass gmail